Kosten

Kosten

Basistarief:
Per dag € 86,70
(dagopvang van 8.00- 18.00 uur, 10 uur à € 8,67)

Belasting teruggave
Bij Margriet is een geregistreerde kinderopvang, een zelfstandig kinderdagverblijf, waardoor de regels van de “reguliere” opvang gelden voor wat betreft de teruggave van de kinderopvangtoeslag. U krijgt van Bij Margriet aan het eind van het jaar een jaaropgaaf die u kunt gebruiken voor deze belastingaangifte.

U vindt Bij Margriet in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 916435295