Links

Links

• www.boink.info
Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Boink is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Op landelijk niveau oefent Boink invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang.

• www.belastingdienst.nl
De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van kinderopvang. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/ Toeslagen zorgt ervoor dat zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag terechtkomen bij de mensen die daar recht op hebben.

 • www.veranderingenkinderopvang.nl
  De Wet IKK is op 30 mei 2017 definitief aangenomen. De inwerkingtreding is 1 januari 2018. De Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen vast. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (Besluit kwaliteit kinderopvang) en ministeriële regelingen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Delen van de nieuwe kwaliteitseisen zullen niet eerder dan 1 januari 2019 in werking treden.

  De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in 4 thema’s:

  1. De ontwikkeling van het kind centraal
  2. Veiligheid en gezondheid
  3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  4. Kinderopvang is een vak

   veranderingen kinderopvang (video)